woensdag 2 januari 2013

Wees als een spiegel

Het meest innerlijke wezen is precies als een spiegel. Wat er ook voor verschijnt, wordt weerspiegeld. Een spiegel is gewoon getuige. Ziekte of gezondheid, honger of verzadiging, zomer of winter, jeugd of ouderdom, geboorte of dood - wat er ook gebeurt, speelt zich voor de spiegel af, het gebeurt nooit met de spiegel. 
Dit is niet-vereenzelviging, dit is de wortel doorhakken, de basis - word een spiegel. En voor mij is dit discipel-schap: worden als een spiegel.  Word niet als een gevoelige plaat, dat is vereenzelviging. Wat er ook voor de lens van de camera verschijnt wordt onmiddellijk op de film vastgelegd, het wordt één met de film. Word als een spiegel. Dingen komen en gaan voorbij, de spiegel blijft vacant, leeg, onbezet. 
De spiegel heeft geen zelf waarmee je je kunt vereenzelvigen. Hij weerkaatst alleen maar. Hij reageert niet, hij geeft alleen respons. Hij zegt niet: 'Dit is mooi, dat is lelijk.' Als er een lelijke vrouw voor staat is de spiegelo even gelukkig als wanneer er een mooie vrouw voor staat. Het maakt geen verschil. De spiegel weerkaatst wat er is, maar interpreteert niet. Hij zegt niet: 'Ga weg, ik erger me dood aan je', of 'Kom wat dichterbij, je bent zo mooi.' De spiegel zegt niets. De spiegel kijkt gewoonweg zonder onderscheid, zonder vriend of vijand. De spiegel maakt geen onderscheid.

 En wanneer er iemand voorbijkomt en van de spiegel wegloopt, klampt de spiegel zich niet aan hem vast. De spiegel heeft geen verleden. Het gebeurt niet dat de spiegel zich even vastklampt aan je spiegelbeeld als je weg bent. Het is niet zo dat de spiegel zich een poosje aan je schaduw vastklampt. Het is niet zo dat de spiegel de weerkaatsing die zich erin heeft afgespeeld, probeert vast te houden. Nee, je bent voorbij, de weerkaatsing is weg; de spiegel houdt deze nog geen seconde vast. Dit is de mind van een boeddha. Als je voor hem verschijnt, wordt hij door jou gevuld; ga je weg, dan ben je weg. Er blijft zelfs geen herinnering van hangen. Een spiegel heeft geen verleden, evenmin als een boeddha. Een spiegel heeft geen toekomst, evenmin als een boeddha. De spiegel zit niet te wachten: 'Wie zal er nu voor me verschijnen, wie mag ik nu weerkaatsen? Ik wil graag dat een bepaalde persoon komt, maar die ander wil ik niet zien. ' De spiegel doet geen keuze, hij blijft keuzeloos. 
probeer deze beeldspraak van de spiegel te begrijpen, want ze geeft een waarheidsgetrouw beeld van het innerlijk bewustzijn. Raak niet vereenzelvigd met zaken die zich om je heen afspelen. Blijf in je centrum... blijf gecenterd, blijf in je wezen geworteld. Er gebeuren dingen, ze zullen blijven gebeuren, maar als jij in je spiegelende bewustzijn gecenterd kunt zijn, blijft niets hetzelfde - alles is veranderd. Jij blijft maagdelijk, onschuldig, zuiver. Niets kan een smet op je werpen, volstrekt niets, want niets blijft hangen. Je weerkaatst, een ogenblik lang is er iemand en dan is alles weg. Je ledigheid is onaangetast. Ook al weerkaatst een spiegel iemand, met de spiegel gebeurt er niets. De spiegel verandert op geen enkele wijze, de spiegel blijft dezelfde. Dat is de wortel doorhakken.
(Osho)

Geen opmerkingen: