zondag 8 november 2009

Indra's net

Ver weg, in het hemelse verblijf van god Indra werd een wonderbaarlijk net opgehangen door een gewiekste illusionist. Hij hing het zodanig op dat het zich naar alle zijden in alle oneindigheid uitstrekt. Overeenkomstig de extravagante smaak der goden hing die illusionist op ieder knooppunt van het net een juweel. En omdat het net zelf een oneindige maat heeft, zijn die juwelen oneindig in aantal. Daar hangen die juwelen, glinsterend als de krachtigste sterren, wonderbaarlijk om te zien. Als we nu zomaar een van die juwelen kiezen en er aandachtig naar kijken, dan zullen we zien dat in het gepolijste oppervlak alle andere juwelen die aan het net hangen weerspiegeld zijn, tot in het oneindige. Niet alleen dat, maar ieder juweel dat in dit ene juweel weerspiegeld is, weerspiegelt ook al die andere juwelen, zodat het proces van weerspiegelen oneindig is.
(Avatámsaka soetra)

1 opmerking:

will-Art zei

Een eindeloos net van draden doorvliedt het universum.
Horizontale draden doorkruisen de Ruimte.
Verticale draden doorlopen de Tijd.
Op elk kruispunt van de draden bevindt zich een kristallen kraal.
De draden van het net geleiden het Licht en Donker van Tao.
Het Licht penetreert én verlicht de kralen.
Niet alleen reflecteert iedere kristallen kraal alle andere kralen,
maar sterker nog, ook de reflectie van iedere reflectie,
door het gehele universum heen.

(Taoïstische variant)