zaterdag 7 november 2009

Gelijkenissen

Elke verschijningsvorm op aarde is een gelijkenis
en elke gelijkenis is een open deur waardoor de ziel,
indien zij bereid is,
toegang kan verkrijgen tot 's werelds innerlijk,
waar jij en ik, dag en nacht allemaal eender zijn.
Ieder mens vindt in zijn leven
deze open deur wel eens op zijn weg,
iedereen wordt op een gegeven moment bevlogen
door de gedachte dat al het zichtbare een gelijkenis is
en dat achter deze gelijkenis
de geest en het eeuwige leven schuilgaan.
Doch slechts weinigen gaan door de deur naar binnen
om de schone schijn op te geven
voor de vagelijk bevroede werkelijkheid van het innerlijk.
(Hermann Hesse)

Geen opmerkingen: