woensdag 11 november 2009

Geschapen of niet?

Wij zouden kunnen beweren dat we de oorzaak
van bepaalde dingen kennen.
Maar als we ons onderzoek voortzetten,
tot op de uiterste grens van die oorzaken,
stuiten wij op iets dat uit zichzelf ontstaan is,
zonder dat wij daar een oorzaak van kunnen geven.
Doordat het zichzelf voortbracht kunnen wij niet langer
zoeken naar de oorzaak van dat iets.
Er rest ons niets anders dan dat te accepteren;
het is nu eenmaal zoals het is.

Er wordt gezegd dat de halfschaduw op de schaduw berust.
De schaduw berust dan wederkerig op de fysieke vorm.
En de fysieke vorm berust op zijn beurt weer op de schepper.
Maar wij wagen het de vraag te stellen:
'bestaat deze schepper of bestaat hij niet?'
Als hij niet bestaat, kan hij niet geschapen hebben.
Als hij bestaat dan, als één van de geschapen dingen,
kan hij de schepper van de geschapen dingen niet zijn.
Vandaar, alleen als we ons realiseren
dat de fysieke dingen op zichzelf berusten,
kunnen we gaan denken over de schepping van de dingen.
Binnen het rijk van de dingen
is er niets binnen het Mysterie dat niet uit zichzelf gevormd is.
Vandaar dat de schepping der dingen geen Heer kent.
Alles brengt zichzelf voort, en berust niet op iets anders.
Dat is de gewone gang van zaken in het universum.
(Chuang Tzu)

Geen opmerkingen: