zondag 26 juli 2009

Oorsprong

zie ik voer je mee naar ons aller wortels
de oorsprong die nooit verloren ging
uit het duisterdiepe der herinnering
staat mij alles opnieuw helder voor ogen

heel de aarde is het 'uitverkoren volk'
de diep weggekropen worm is onze broeder
evenals de buizerd zijn cirkels makend in de lucht
en de rimpelloze oppervlakte van het meer

alles wat ons mensen zo vooraf ging
bacteriën, eencelligen, planten en de dieren
alles is voor eeuwig in mijn Hart gesloten
het is een feest dat nooit ten einde gaat

(Han Marie Stiekema)

Geen opmerkingen: