dinsdag 7 juli 2009

Zelfonderzoek

Ik heb gezien dat ik niet ben wie ik denk dat ik ben en het is me nu ook duidelijk dat ik altijd ben, nooit afwezig ben en nooit zal veranderen. Ik zie dat dit leven, dit verhaal over mezelf, altijd al zoet en mooi was, ongeacht de inhoud, ongeacht de vorm, de kleur, de intelligentie, de dwaasheid, hardheid of zachtheid ervan. Dit leven is zoet en dat is het altijd geweest. Het is mijn ervaring en ook die van vele anderen die ik gesproken heb over de gevolgen van dit zelfonderzoek. Je zult het in het begin misschien niet eens bemerken want de vreugde zal zich heel geleidelijk in je leven openbaren. Het langzaam groeiende besef van de werkelijkheid van het eigen karakter komt op in het ego zelf, het is de opkomst ervan in zijn eigen bron.
Dat doelbewuste zich bewust zijn van een stil moment van alomtegenwoordigheid is het onuitsprekelijke, ondefinieerbare en onbeschrijflijke weten dat langzaam maar zeker zal groeien.
(John Sherman)

1 opmerking: