zaterdag 22 maart 2008

Het huis van de ziel

Wanneer ik zeg dat men tot zichzelf moet inkeren, 
dan spreek ik niet over een huis waarin men zich moet opsluiten, 
tenzij over het huis van de ziel. 
Uw eigen lichaam is het tijdelijke huis der ziel. 
Daarin moet ge tot rust komen; 
daarin moet ge eerst heer en meester zijn, 
wanneer ge ooit dat lichtrijk in uzelf wilt vinden. 
Wanneer ge alleen aandacht schenkt 
aan de verlangens van het lichaam om ze tevreden te stellen 
en die verlangens niet in uw dienst weet te dwingen, 
dan zal de ziel in het lichaam geen huis vinden, 
maar slechts een slagveld en een ruïne.
(Evert van Eeden)

Geen opmerkingen: