woensdag 4 februari 2015

Schoonheid

Alleen een kunstwerk geboren uit schoonheid,
in gelijktijdigheid, kan verwijzen naar schoonheid.
Schoonheid is hetzelfde in alles.
Wanneer de kunstenaar spontaan 

zijn diepste zelf aanbiedt
en door zijn talent de expressie ervoor vindt
die het dichtst bij komt, 

wekt het in de beschouwer,
de luisteraar, zijn eigen diepste innerlijk. 


Maar wanneer je leeft in schoonheid
en kijkt vanuit schoonheid,
wijst alles op verschillende manieren 

naar je heelheid.
Je leeft niet meer vanuit de verdeelde geest.
Alles hoort bij jouw totaliteit.


Alvorens mensen aan te moedigen
schoonheid te vinden in een kunstwerk,
moeten we hun eerst leren kijken, leren luisteren.
We zullen algauw beseffen hoe moeilijk dit is:
luisteren en zien zijn al een kunst op zich.
Om tot esthetische ervaring te komen
moeten we helemaal ontvankelijk, verwelkomend,
vrij van herinnering zijn, zodat we openstaan
voor het spel van kleur, geluiden, ritmes en vormen.

Deze openheid, dit zien, is het licht dat de basis is
voor alle gewaarwordingen
en vroeg of laat merken we
dat we bewust in dit licht staan.
Op die manier naar een kunstwerk kijken 

is echt creatief.
Analyse maakt er geen del van uit.
Telkens wanneer erdoor getroffen worden,
brengt het ons terug bij ons ware Zelf. 

(Jean Klein)

Geen opmerkingen: