zaterdag 28 september 2013

Afstemmen

Het is goed de geest af te stemmen op bewust Zijn.
Of beter het hele energiesysteem af te stemmen op
 het onmiddellijke bewuste Zijn.
Het is een van de zinnige inspanningen 
die de geest zich kan eigen maken,
wanneer men in de sensatie verkeert de doener te zijn.
Geef die doener dan iets zinvols te doen: 
laat hem terugkeren,
zich bewust worden van bewust Zijn, hier-nu.
Dat terugbrengen van de geest of de aandacht op zijn oorsprong 
(bewustzijn zelf dus) richten, zal niet altijd lijken te lukken, 
maar de zoeker die dit volhardend toepast, 
zal zien dat de geest steeds gemakkelijker 
is terug te brengen.

Het hele systeem maakt zich de toestand of sfeer eigen 
die hoort bij de natuurlijke staat.
Het hele systeem zal gaandeweg 
steeds sterker helpen om ‘thuis te blijven’,
je bewust te maken van je ‘thuis-zijn-nu’.
Dit terugbrengen van de aandacht naar het Zijn zelf
is een van de grootste taken die de geest kan volbrengen.
Ik noem het ook wel: de geest terug voeren naar zijn bron;
bij de deur gaan zitten; je bewust zijn van Bewust Zijn.

Dat is wat de geest kan doen om weer dienaar te worden.
Hij kan de aandacht en energie richten op het Zelf en erin opgaan.
In die toestand kan onmiddellijk inzicht ontstaan,
rechtstreekse ‘integrale en non-verbale kennis’ (jnana) worden ervaren
en bestaat de kans op ontwaken en bevrijd handelen.
(Hans Laurentius)


http://www.hanslaurentius.nl/

Geen opmerkingen: