zaterdag 10 november 2012

Pure Geest straalt voor eeuwig

De pure Geest, de bron van alles, straalt voor eeuwig 
en in iedereen met de gloed van zijn eigen volmaaktheid. 
Maar de mensen in de wereld merken het niet op, 
omdat zij slechts iets als bewustzijn aanmerken 
dat ziet, hoort, voelt en kent. 
Verblind door hun eigen zien, horen, voelen en kennen, 
zijn zij zich niet bewust 
van de spirituele gloed van deze bronsubstantie. 
Als zij slechts alle oordeelsvorming in één keer zouden loslaten, 
dan zou de bronsubstantie zich manifesteren als de zon 
die opkomt in de ruimte en het hele universum verlicht, 
zonder belemmering of grenzen. 

Als jullie, leerlingen van de Weg, 
dus proberen te groeien door middel van 
zien, horen, voelen en kennen, 
dan zal op het moment dat zintuiglijke waarneming 
wordt verbroken ook de verbondenheid 
met de Geest wegvallen 
en dan zullen jullie nergens een ingang vinden. 

Wees je er slechts van bewust dat die 
zintuiglijke waarnemingsvormen weliswaar een uiting zijn 
van de ware Geest, maar dat deze er geen deel van uitmaakt 
en tegelijkertijd ook geen afzonderlijk bestaan leidt. 
Je zou niet moeten beginnen te oordelen 
over deze waarnemingen, en je zou je door hen 
niet moeten laten verleiden tot begripsvorming; 
maar je moet de Ene Geest ook niet buiten hen zoeken 
of hen ontkennen in je beoefening van de Dharma. 

Zoek ze niet en wijs ze niet af, 
hang er niet aan en zoek geen verbinding ermee. 
Boven je, beneden je en rondom je 
vindt spontane schepping plaats, 
want er is niets te bekennen 
buiten de Boeddha-Geest. 
(Huang Po)

1 opmerking:

Pascal zei

wat een prachtige tekst alweer!
bedankt om te delen!!