zaterdag 29 september 2012

Het doel van het leven?

Het doel van het leven is om te zien, te kijken. 
Het doel van het leven heeft niet te maken met iets worden, 
met het creëren van een of andere identiteit. 
Het heeft niets van doen met het bereiken van verlichting, 
heeft niets uitstaande met verlossing, transformatie, 
transcendentie of wat dan ook. 
Het doel van het leven is niet het proberen stop te zetten van de tijd, 
of de zekerheid dat we aan het eind ervan 
in het graf eindigen, uit te bannen. 
Jij komt niet in een graf, je bent hier. 
Jij bent hier.

Het doel van het leven is om alleen maar te kijken. 
Het doel van de hele schepping vloeit voort 
uit de opkomst van bewustzijn, dat de schepping op zich is, 
dat het leven op zich is. 
De evolutionaire aard van het leven houdt in dat de toestanden 
waarin het op dit ogenblik verkeert, voorbijgaand zijn 
en dat ze altijd onbestendig zullen zijn. 
De drijvende kracht van die evolutie, die evolutionaire kracht, 
blijkt er echter zelf de oorzaak van te zijn van de onmogelijkheid 
dat de werkelijkheid niet naar zichzelf kan kijken. 
Zolang er een werkelijkheid is, kijkt zij naar zichzelf. 
Het is juist die metafysische vereiste 
binnen de aard van de natuur van het zijn 
die de gelegenheid creëert 
voor de evolutionaire ontplooiing van de schepping, 
voor het opkomen van bewustzijn 
en de opkomst van zelfbewustzijn in dat bewustzijn. 
Het enige nut van die hele vertoning wordt gevormd 
doordat het dienst doet als het instrument van de schepping 
- ogen, oren en neus, smaakpapillen, tastzin, 
en gedachtevormen die opkomen en weer weggaan 
en die zich manifesteren als dit leven.
(John Sherman)

1 opmerking:

Ari zei

Fotografie is uw visie overdracht aan anderen.