vrijdag 14 september 2012

Genade bevrijdt je

Karma heeft te maken met het gevoel van doenerschap en identiteit. 
Als er sprake is van identiteit en je hebt het gevoel de doener van je daden 
en de denker van je gedachten te zijn, de kiezer van je keuzes, 
dan roep je in feite karma over jezelf af, ook al doe je dat niet opzettelijk. 
Als je ogen door observatie, zelfonderzoek en overgave in voldoende mate 
opengaan om te zien dat de wereld zich ontvouwt ondanks de aanwezigheid 
van een 'ik', wordt het plaatje veel ruimer en worden we rustiger. 
Je wordt als het ware een beetje een toeschouwer van wat er gebeurt, 
meer dan een heel betrokken deelnemer. 
Het is ook Genade die je uit het karmawiel haalt, 
en karma is op zichzelf niet meer dan een concept. 
Uiteindelijk zal begrepen en ervaren worden dat ook karma 
louter een verschijnsel is. 
Zolang je gelooft een persoon te zijn, zal karma actief voor je zijn. 
Goede en slechte daden, straf, schuld en angst, al die dingen 
zijn dan heel krachtige concepten en uitdrukkingen. 
Als je te weten komt dat je bewustzijn bent, verandert het spel, 
want dan wordt het gevoel de doener van je daden 
en de denker van je gedachten te zijn 
vervangen door zuivere observatie 
en de pure vreugde van het 'Zijn', 
vrij van psychologische identiteit, verlangen, 
het gevoel van 'anders zijn', 'ik' en 'ik ben het lichaam'. 
Dat is een van de mooiste uitdrukkingen en vruchten van Genade. 
Genade laat haar gezicht zien op elk niveau, 
zelfs in de meest onwetende mens vindt zij haar weg.
(Mooji)

Geen opmerkingen: