dinsdag 15 september 2009

Bezieling

Bezieling vitaal en alomvattend; vaak ten onrechte vereenzelvigd 
met verwante begrippen als gedrevenheid of bevlogenheid.
Geen pose of houding, geen karaktertrek of persoonlijkheids-structuur 
- een grondslag van verstandhouding.

Moed vereist en enthousiasme noodzakelijk, 
plus een absoluut geloof in je doen en laten 
en een overtuiging die je niet in de steek laat, wat er ook moge gebeuren, 
het een en ander gekruid met relativeringsvermogen 
en bekroond door een louterende lach.

Je voelt je schakel in de ganse evolutie: 

de vlam die je in jezelf voelt branden is er altijd geweest 
en zal er altijd blijven; daaraan bestaat geen twijfel meer.
Het liefst zie je alles weerspiegeld in de natuurlijke staat 
en vermijd je de zelfgenoegzame vanzelfsprekendheid, 
waarmee men zo vaak over van alles en nog wat denkt of spreekt.

Bezieling wordt gevoed door inspiratie 

en stoelt op de meerwaarde van wederzijdse betrekkingen 
boven aanvechtbare meningen of feiten.
Eenheid in verscheidenheid.
Bezieling raakt aan onze essentie 
en gaat recht op de man of vrouw af. 
Verdom de oorlog, beziel de vrede.

(Simon Vinkenoog)

1 opmerking:

Walter zei

Wat mooi...ik hoop (voorzichtig) mijzelf hier in te herkennen.
Een speciale groet van Walter*