zaterdag 11 oktober 2008

Intuïtie

Er is een aardse zon, die de bron is van alle hitte en allen, 
die ogen hebben, kunnen de zon zien; en zij, die blind zijn, 
kunnen hem niet zien maar zijn hitte voelen.

Er is een geestelijke zon, die de bron is van alle weten 

en zij wier geestelijke zintuigen tot leven zijn gebracht, 
kunnen die zon zien en zich van zijn bestaan bewust zijn; 
maar zij die geen geestelijk bewustzijn hebben verkregen, 
kunnen zijn kracht voelen middels een innerlijk vermogen 
dat intuïtie wordt genoemd.
(Paracelsus)

Geen opmerkingen: