dinsdag 18 november 2014

Waakzaamheid - Zelfonderzoek

Het belangrijkste dat ik je tot besluit kan meegeven is waakzaamheid.
Waakzaam zijn houdt in dat je besloten hebt trouw te zijn
aan je ware zelf: zuiver bewustzijn, vrij gewaar zijn.
Wanneer je waakzaam bent, hecht je geen geloof
aan verleidelijke gedachten die je voorhouden
dat je slechts een lichaam bent, met specifieke behoeften,
emoties, gedachten en relaties.

Waakzaam zijn betekent dat je bereid bent je altijd en overal
over te geven aan de waarheid die alles omvat.
Wanneer je elk ogenblik van je leven ruimte maakt voor waakzaam zijn,
laat je alle concepten over wat het betekent
om waakzaamheid te 'betrachten' vallen.

Als je het idee hebt dat je iets moet doen om waakzaam te zijn,
al is het nog zo miniem, kost waakzaamheid moeite
en kun je het niet vierentwintig uur per dag volhouden.
Je moet inzien dat waakzaam zijn
een natuurlijke vorm van gewaarzijn is,
en gewaar zijn is er altijd.

Waakzaam zijn is zelfonderzoek.
Zelfonderzoek is waakzaam zijn.
Het zijn geen van beide mentale oefeningen.
Je kunt het geen van beide doen.
Zelfonderzoek leeft.

Het wordt gevoed door ervaring.
In plaats van een specifiek antwoord te zoeken,
rust je in een open vraag, wachtend op een antwoord.
Zelfonderzoek kent geen einde,
net zoals ware vrijheid geen einde kent.
Het leven zelf wordt het onderzoek.

Het leven zelf wordt de leraar.
Er ontwikkelt zich een natuurlijke nieuwsgierigheid
naar wat werkelijk waar is, bij alles wat er in je leven gebeurt.
Bij elke gedachte, emotie of omstandigheid 

kun je je afvragen: 'wat is dit?
Je kunt er met je bewustzijn helemaal induiken.

Waakzaamheid is steun, die altijd bij je is,
als je eigen hart, in je eigen hart,
inzicht dat altijd aanwezig is, mogelijk is.
Die steun blijkt een levend antwoord te zijn
op je oorspronkelijke verlangen,
terug te mogen keren naar wie je werkelijk Bent.

(Gangaji)

Geen opmerkingen: