maandag 18 juni 2012

De vlucht van de Garoeda

Als de geest geen begrenzingen heeft,
zien we met een onovertroffen zienswijze.
Als zij geen referentiepunt heeft,
beoefenen we onovertroffen meditatie.
Als we vrij zijn van alle verboden en alle toegeeflijkheid,
verrichten we onovertroffen handelingen.
Wanneer de geest vrij is van hoop en vrees,
hebben we het onovertroffen doel bereikt. 

Er is niets te zien.
Laat daarom al je vastgeroeste ideeën,
alle voorbarige noties en alle maatstaven
die je zienswijze bepalen los.
Er is niets om op te mediteren.
Laat daarom al wat toevallig oprijst met rust.
Er is geen bepaalde manier om je te gedragen.
Geef daarom alle evaluatie, oordeel en kritiek op.
Er is niets te bereiken. 

Verzaak daarom aan alle verwachting van resultaten.
Al wat is, is algehele aanwezigheid.
Hecht daarom niet aan één ding.
Niets is het.
Oordeel en bekritiseer daarom niet.
Geen enkel verstandelijk concept heeft geldigheid.
Koester daarom geen vermoedens.
(Shabkar Lama Tsokdruk Rangdrol)

Geen opmerkingen: