vrijdag 29 januari 2010

Wakker worden - IIi

We ontdekken, door diepe overdenking en begrip, dat zolang we in deze droom blijven, we in feite in een cirkel leven. We zijn aan een wiel gebonden waarop alles zich steeds weer herhaalt in beelden die steeds weer verschillen. Het is het bewustzijn dat behagen schept in een schepping die zowel inperkend als bevrijdend is. En in weerwil van wat we geloven met betrekking tot onze individualiteit en vrije wil, zullen we inzien dat we slechts gedroomde karakters zijn die reageren op en beantwoorden aan een aantal geconditioneerde en historische waarde en normensystemen.
Alles met betrekking tot de traditionele religie, kunst en wetenschap in een wereld die we als progressief beschouwen, blijft binnen de parameters van deze perfect in evenwicht gehouden neutrale staat, die er slechts toe dient een andere mogelijkheid te weerspiegelen. In termen van werkelijke bevrijding gebeurt er niets. Wat wij ogenschijnlijk hebben gecreëerd, wordt ogenschijnlijk vernietigd. En wat we ogenschijnlijk hebben vernietigd, wordt ogenschijnlijk opnieuw gecreëerd.

Terwijl we voortgingen van onze oorspronkelijke en tijdloze aard naar het bewustzijn waarvan wij de hoedanigheid hebben vastgesteld, hebben wij deze omstandigheid gecreëerd om te kunnen herontdekken dat de droom waarin wij leven beslist geen ander doel heeft dan dat wij daaruit ontwaken.
Dat ontwaken treedt op buiten de droom, buiten tijd, en is volledig buiten het bereik van individuele inspanning, een pad, proces of overtuiging. Het komt voort uit een diep begrip en aanvaarding van datgene wat wordt losgelaten en waarop we onze greep verliezen.

(Tony Parsons)

1 opmerking:

Walter zei

Soms, heel even wakker worden, schrikken, je verbazen..en dan weer terug naar het herkenbare. Werkend aan opnieuw ontwaken...