donderdag 12 maart 2009

Gebed

Ik ben
omdat ik was,
maar ieder
zal mij mogen
vergeten.

Maar toch
moet ik zeggen:
ik ben
en ik was
en ik zal zijn
en daarom ben ik meer
dan wat vergeten wordt
onmetelijk meer
dan wat ontkend wordt
oneindig meer
dan het niets.

Eeuwig is al
wat ontstaat,
geboorte sterker
dan dood,
taaier
dan vertwijfeling en eenzaamheid,
sterker
dan herrie en zonde
eervoller
dan uitgestoten zijn.

Nooit
zal ik ophouden te zijn.
Nooit.
Amen.
(Edvard Kocbek)

Geen opmerkingen: