donderdag 15 januari 2015

Vreugde

Het was zo‟n scherpe ervaring, dat ze onmogelijk leek.
Zoals ook de herhaling van de jeugd onmogelijk lijkt;
de jeugd met haar geloof dat alles goed zal komen
en alle ongeluk ooit voorbij zal zijn en waar je enkel
nog in oude boeken over zult kunnen lezen,
maar dat jou zelf al niet meer zal treffen.
Omdat het niet bekend is om welke verdiensten
dit ongewone geluk jou ten deel viel.
Het was een onmogelijke ervaring.
Het ging tegen elke logica in.
Het was geen gevoel maar eerder
een scherpe gewaarwording.

En Gosjka dacht toen voor de eerste keer,
dat het misschien tijd was geworden om de ervaring
van de vreugde centraal te stellen
en niet meer de ervaring van het leed.
Want wanneer men zal begrijpen,
dat het geluk het meest waardevolle in de wereld is
en dat het de ervoor betaalde inzet
honderdvoudig zal terug schenken,
dan zal de voornaamste zorg worden:
het te laten gedijen in plaats van het te laten verkommeren,
het te schenken in plaats van te onderdrukken.
En de motivatie van ons handelen
zal dan niet meer zijn:
het recht van de sterkste,
maar de plicht van de sterkste.
(Michail Antsjarov)

Geen opmerkingen: