maandag 1 december 2014

Zien zelf is vrijheid

Je wordt hierbij uitgenodigd je innerlijke verhaal 
even te onderbreken, 
en te kijken naar wat er al is, dit, nu, 
zonder weten, zonder verhaal.
Je beleeft al. 
Dat is dit. 
Dit huidige beleven.
Het huidige beleven kan veel vormen aannemen, 
zoals gedachten, 
emoties, sensaties, 
zintuiglijke waarnemingen, 
enzovoort.

Kijk wie de ‘iemand’ is 
die deze gedachten heeft.
Herken dat er niet een iemand is 
die deze gedachten heeft.
De denker of voeler blijkt afwezig, 
hoewel gedachten kunnen opkomen. 
Zie deze afwezigheid van een denker.
Rust uit in dit zien 
van de afwezigheid van een denker.

Dit is wat ‘Besef’ genoemd kan worden.
Rust uit in Besef.
Rust uit in het zien dat er niet iets te zien valt.
Rust uit in het zien zelf.
Zien zelf is vrijheid.
Zie dat zien zelf vrijheid is.
Zien zelf is je wezenlijke natuur, 
en dit is ook de wezenlijke
natuur van alle vormen 
die zich aandienen in het zien.

Rust uit in de vrijheid die zien zelf is, 
zonder verwachting van iets anders 
of iets ‘hogers’ dan dit. 
Uitrusten in zien zelf is waarachtige vrede.
Moge waarachtige vrede ieder mens ten deel vallen.

(Philip Renard)

Geen opmerkingen: