zaterdag 10 mei 2014

Onze ware aard

Onze ware aard
kan niet bewerkt 

of veredeld worden.

Van begin af aan
is het in alle opzichten volledig,
ongerept en helder 
tot op de bodem. 

Verkeert alles in de juiste staat 
en heerst er nergens gebrek,
verwerf dan de zuivere blik
die alles doorstraalt.

Zo wordt bevrijding 
werkelijkheid.

Verlichting betekent
belichaming hiervan.
Stabiliteit groeit uit
beoefening hiervan.

Geboorte en dood
hebben in oorsprong
geen wortel of stam.

Verschijnen en verdwijnen
hebben in oorsprong
geen aanduidingen of sporen.

Het oerlicht doorstraalt de kruin.
De oerwijsheid gaat om
met condities - in stilte,
maar evengoed schitterend.

(Tiantong Hongzhi)

Geen opmerkingen: