dinsdag 3 december 2013

Heilig inzicht

Wees overtuigd, dat geen enkele macht 
ook maar enige waarde heeft,
behalve de macht van heilig inzicht, 
die van onschatbare waarde is.
Geen offer is daartoe te groot.
Zo ge haar ooit bereikt, 
zult ge haar tot het einde der tijden behouden.
Het zal uw woorden met meer kracht laden
dan alle legers ter wereld ooit kunnen opbrengen,
en het zal uw daden meer zegen brengen
dan alle wereldse machtsdragers samen
ooit zullen dromen aan de wereld te kunnen brengen.

Want inzicht is zijn eigen schild; 
zijn sterke arm is Liefde.
Het vervolgt noch tiranniseert,
maar valt als dauw op de dorre harten der mensen,
en hen die het afwijzen,
zegent het niet minder dan hen die het indrinken.
Zo zeker is het van zijn innerlijke kracht,
dat het niet tot uiterlijk geweld zijn toevlucht neemt.
Zo onbevreesd is het, dat het,
het gebruik van vrees als wapen
om zich aan iemand op te dringen, verwerpt.
De wereld is arm, o zo arm, aan inzicht. 

Daarom zoekt zij haar armoede te verbergen 
achter de sluiers van valse macht. 

Valse macht sluit verdedigende en 
aanvallende verbonden met valse kracht. 
Beide bedienen zich van vrees. 
En vrees vernietigt ze beide.
(Mikhail Naïmy)

Geen opmerkingen: