maandag 23 december 2013

De emoties loslaten

Hoe kun je emoties los laten?
De manier om ze los te laten 
is denken dat er geen zelf bestaat.
Wat wordt met geen zelf bedoeld?
Het zelf is oorspronkelijk niet-zelf; wij zijn niet dit zelf.
Dus waaraan hecht het zelf zich?
Op een bepaald moment is er het zelf 
en dit beschouw je als jezelf.
Wanneer je je aldus aan jezelf vastklampt, 
is er niet geen-zelf. 

Als niets niet-zelf is, 
is er niets waaraan het zelf zich niet hecht. 
Je geboorteland is niet van jezelf, 
toch wil je er voor sterven, uit liefde.
Je thuis is niet van jezelf, toch wil je ervoor sterven, 
omdat je ervan houdt. 
De dingen zijn niet van jezelf, toch wil je er voor sterven, 
zoals vliegen de mestvaalt zoeken, 
zoals de mieren op bedorven vlees afkomen, 
zoals bijen proberen door een gesloten raam te vliegen, 
wanneer ze het zonlicht zien, en zichzelf pijn doen.
Gulzigheid en hebzucht veranderen de mensen 
in aasgieren, onverzadigbaar.

Probeer eens aan het zelf te denken; 
voor het zelf bestond, was het niet als nu. 
Het moet helder en sereen geweest zijn. 
Het zelf is voorbijgaand gelijk een schaduw 
die voorbij gaat, net als de morgendauw, 
het zelf is in een ogenblik verdwenen. 
Daar het zelf geen zelf kent, 
wat is dan de bedoeling van liefde voor het zelf?

Verbaasd lachend leg je je hand op je hart.
Als je op deze manier mediteert,
welk verlangen zal dan niet verdwijnen?
(Lü Yen)

Geen opmerkingen: