vrijdag 19 april 2013

Wat gebeurt er als je over de rand van de aarde valt?

Schuilt er een belofte in het bewust worden van mijn ware natuur?
Kan ik verwachten dat dit mijn leven verrijkt?
Word ik dan een beter en succesvoller mens?
Kortom, hoe is het leven na zelfrealisatie of verlichting?
Schijnbaar redelijke vragen die vaak opkomen tijdens de zoektocht.
Voor velen is de hoop op een beter leven de motivatie
om zich zo intensief met deze zoektocht in te laten.
Een direct antwoord op deze vragen is echter moeilijk,
aangezien ze voortkomen uit een beperkte visie
die de zoeker juist wil loslaten.

De vragen klinken misschien logisch, maar in feite kloppen ze niet.
Ik zal je een concreet voorbeeld geven.
Voordat we wisten dat de aarde rond was,
leek het volstrekt logisch om uit te willen zoeken
waar je terechtkomt als je over de rand van de aarde zou vallen.
Maar met onze hedendaagse kennis is deze vraag irrelevant.
Indien het mogelijk was om terug te reizen in de tijd,
had je de vraagsteller geen simpel antwoord kunnen geven,
maar had je hem eerst moeten uitleggen dat de aarde
in feite rond is en dat het onmogelijk is om ervan af te vallen.
Dit zou uiteraard tegen zijn gezonde verstand indruisen
en wijzend naar de horizon zou hij volhouden
dat hij duidelijk kon zien waar de aarde eindigt.

Het verzoek aan de vraagsteller om zich het perspectief
van een astronaut voor te stellen,
zou waarschijnlijk gezien worden als een afleidingsmanoeuvre
van de vraag die hem bezighoudt:
‘Wat gebeurt er als je over de rand van de aarde valt?’
Houd dat in je achterhoofd, terwijl ik je ga vertellen
wat je van verlichting kunt verwachten.
Mocht het antwoord in eerste instantie teleurstellend zijn,
lees dan toch even verder en zie of je tot het punt komt
waarop je teleurstelling omslaat in helderheid.
Daar gaan we dan.
Het antwoord is dat je er niets door zult bereiken,
omdat verlichting de realisatie is dat er geen jij bestaat
die de verlichting deelachtig kan worden,
en dat jouw gevoel van afzondering
en individualiteit een illusie is.

Dit antwoord gaat waarschijnlijk
regelrecht tegen je eigen ervaring in.
Je hebt geleerd dat jij deel uitmaakt
van een evolutionair proces,
waarbinnen de wet van het recht van de sterkste geldt
en dat jij, koste wat kost,
je genen moet doorgeven aan de volgende generatie.
Misschien ben je er wel van overtuigd
dat de kunst van het leven schuilt in het verbeteren van jezelf
en je levensomstandigheden.
Ben je arm en lijd je honger,
dan kunnen een dak boven je hoofd
en een maaltijd per dag al toereikend zijn.
Heb je het voorrecht dat je in een situatie verkeert
waarin je basisbehoeften bevredigd zijn,
dan zul je hoogstwaarschijnlijk geluk
en vervulling nastreven via relaties
en door het vergaren van bezittingen
en maatschappelijke status.
(Leo Hartong)

Geen opmerkingen: