maandag 17 december 2012

Hoe moet ik het Zelf bereiken?

Er is niet zoiets als het bereiken van het Zelf. 
Als het Zelf bereikt kon worden zou dat betekenen dat het Zelf 
niet hier en nu is, maar dat het nog verkregen moet worden. 
Wat men nieuw verkrijgt zal men ook weer verliezen. 
Dus zal het niet van blijvende aard zijn. 
Wat niet van blijvende aard is, 
is het niet waard nagestreefd te worden. 
Dus zeg ik dat het Zelf niet wordt bereikt. 
Jij bent het Zelf, jij bent Dat al. 

Het punt is dat je onwetend bent omtrent je goddelijke staat. 
Onwetendheid verdringt het zuivere Zelf 
dat gelukzaligheid is en trekt er een sluier over. 
Het streven is er alleen op gericht 
om deze sluier van onwetendheid te verwijderen, 
die niets anders is dan onjuiste kennis. 
Die onjuiste kennis is de onjuiste vereenzelviging 
van het Zelf met het lichaam, het denken, enzovoort. 
Deze valse vereenzelviging moet verdwijnen, 
en dan blijft alleen het Zelf over. 

Daarom is realisatie voor iedereen mogelijk. 
Realisatie maakt geen onderscheid tussen de aspirant-zoekers. 
Het is de twijfel of je in staat bent tot realisatie te komen 
en de gedachte van 'ik-ben-niet-gerealiseerd' 
die zelf die belemmeringen vormen. 
Wees ook vrij van deze belemmeringen.
(Sri Ramana Maharshi)