zondag 24 juli 2011

Jezelf in alles en iedereen zien

Velen onder ons leiden een bevoorrecht en mooi leven. 
Het kan zelfs zo zijn dat je inziet hoe mooi je leven is.
Maar je hebt niets aan dat inzicht wanneer je niet onderkent 
dat je met jouw bevoorrechte leven niet kunt ontsnappen 
aan wat er in het Midden-Oosten 
of het eerste het beste getto gaande is. 
Het is allemaal één zelf, een en hetzelfde
Wanneer je bereid bent trouw te zijn aan wie je bent, 
ben je bereid jezelf in alles en iedereen te zien.

Men heeft mij gevraagd of het - na de spirituele bewustwording - 
nog uitmaakt of er haat is in de wereld, 
en volkerenmoord en aanhoudend geweld.
Ja dat is van belang omdat het allemaal 
een afspiegeling is van ons eigen denken. 

Wanneer je bereid bent dat als waarheid te onderkennen, 
die gruwel durft te ervaren en uiteindelijk ook ziet 
wat er altijd door onaangeroerd blijft, 
vorm jij in ieder geval nog één aspect van het bewustzijn 
dat van zichzelf weet dat het vrij is. 
En in dat levende besef  - dat niets negeert - 
kun je je nuttig maken voor al wat leeft.
(Gangaji)

Geen opmerkingen: