dinsdag 19 april 2016

De diepte in gaan

De zoeker zoekt geen macht;
daarom kan hij macht aanvaarden.
Als mensen macht zoeken,
hebben zij nooit genoeg.

De zoeker blijft kalm.
Toch kan hij zijn werk afmaken.
Anderen zijn altijd druk bezig.
Toch is hun werk nooit gereed.

Mensen zoeken veel manieren
om de wereld te begrijpen.
Zij lezen boeken,
maar het antwoord ontgaat hun.
Zij bouwen rijken
maar deze storten in.
Zij vormen regeringen,
maar de politiek komt tussenbeide.

De levenscirkel
is ook een spiraal.
Tao is deel
van al deze dingen.

De zoeker kijkt onder de oppervlakte;
hij weet dat wat hij ziet
de realiteit niet hoeft te zijn.
Dit weet hij en hij
laat al het andere los.
(Pamela K. Metz)

Geen opmerkingen: