zondag 8 november 2015

Wat is je doel?

Wat is je doel? 
Als leven het doel is, dan heb je je doel al bereikt. 
Want je leeft nu. 
En dat is het enige kapitaal dat je hebt. 
Als leven het doel is, ben je nu gerealiseerd. 
Als je je dat realiseert. 
Maar je leeft alsof er iets anders is dan nu. 
Alsof het verleden reëler is dan nu. 
Alsof de toekomst reëler is dan nu. 

De spanning van het verleden 
en de spanning van het worden 
die we allemaal op de een 
of andere manier meezeulen 
lijkt het goddelijke nu te overschaduwen, 
te vernietigen. 

In werkelijkheid is het niet zo. 
Maar als je het zo ziet, lijkt het zo. 
Niets kan dat wat je wezenlijk bent verstoren. 
Elke verstoring is in de omgeving. 

Lichaam, denken en voelen zijn ook omgeving, 
vergis je daar niet in. 
Daar kan een verstoring zijn. 
Dat is geen probleem. 

Realiseer dat je vanuit de kern naar de verstoring kijkt 
en nooit vanuit de verstoring naar de kern. 

Niets verstoort het goddelijke nu. 
Dat hoef je niet te oefenen, 
hoe kun je divine presence oefenen? 
Want er is een moment 
dat je het levende nu niet kent? 
Het is een openbaar geheim. 
Het is altijd toegankelijk. 
Het is de poortloze poort. 

Elk moment is een kans naar zelfrealisatie. 
Te zien dat je dat tijdloze bent, 
het goddelijke nu, 
dan verspil je geen tijd meer. 

Be alive.
(Alexander Smit)

Geen opmerkingen: