maandag 8 augustus 2016

Licht en donker


Tja


Levendigheid

Het leven voltrekt zich hier en nu in dit. 
Achterwerk op stoel. 
Vingers tikkend op toestenbord. 
Geluid van wind die waait. 
Alleen maar geluid of gevoel. 
Het is allemaal heel erg levendig. 
Het leven pulseert met rauw, seksueel leven. 
Alles wriemelt. 
Elk zintuig tintelt van gevoel. 
Er is niets meer of beter dan dit. 
Nergens om heen te gaan, geen ontsnapping. 
Dit is het leven. 
Dit is levendigheid. 

Wetenschappelijk bekeken gaat het leven over voortplanting. 
Maar dit voortplanten overstijgt het idee erover. 
Elk moment wordt de liefde bedreven. 
Het spel van het leven is het leven dat zichzelf bemint in alles wat er gebeurt. 
Dit is levendigheid. 
Ik kan het niet doen of laten gebeuren. 
Het gebeurt al. 
Ik heb er absoluut niets over te zeggen. 
Het is volkomen onbeheersbaar! 

Levendigheid is een rauwe seksualiteit die angst kan inboezemen. 
Zij legt elke pretentie van individualiteit bloot. 
Er is angst dat het 'mij' overspoelt en ik probeer het te onderdrukken. 
Zelfs 'onderdrukken' is het leven dat de liefde bedrijft met het idee van onderdrukken! 

Het is heel gevaarlijk. 
Zo gevaarlijk dat het 'mijn' dood is. 
De pretentie van individualiteit verbrandt in dit vuur van liefdebedrijvend leven!
(Unmani Liza Hyde)


dinsdag 26 juli 2016

Buddleja

Buddleja davidii

Lysimachia - Wederik

Lysimachia - Wederik

Wie ben je?

Je ben...
meer dan het lichaam-geestorganisme en 
   de persoonlijkheid,
meer dan alle ervaringen en wie ze ervaart, 
meer dan de wereld en wie hem waarneemt, 
meer dan het bestaan en de afwezigheid ervan, 
meer dan alle bevestigingen en ontkenningen. 

Wees stil en ontwaak tot de realisatie van wie je bent. 

In deze realisatie van niet-afgescheiden zelf, 
straalt de meest verheven werkelijkheid die 
   je bent onbelemmerd 
in alle dingen, als alle dingen en boven alle dingen uit. 

Eenmaal teruggekeerd tot de vormloze bron 
en alle afgescheidenheid overstegen, 
stop niet, en klamp je ook niet vast aan die bron, 
maar ga verder, tot de meest verheven realisatie 
die alle dualiteiten overstijgt, 
maar nog geen stofdeeltje verloochent. 

De verlichte wijze blijft 
de eeuwige getuige, 
totaal zonder zorgen, en toch nauw betrokken, 
hij staat boven iedere begrenzing, 
hij houdt niet vast aan bovenaardse vrijheid, 
noch loopt hij vast in de dualistische wereld; 
daarom is hij één met het hele leven. 

Omdat hij leeft in volmaakt vertrouwen van 
   de hoogste realisatie, 
heeft de verlichte wijze niets te winnen of te verliezen 
en manifesteert hij van nature liefde, 
   wijsheid en mededogen - 
zonder enig persoonlijk gevoel van degene 
   te zijn die handelt. 

Omdat hij alle concepten en ideeën heeft laten varen, 
leeft de verlichte wijze als de manifestatie van immer 
   aanwezig bewustzijn, 
en manifesteert hij zich in de wereld van tijd en ruimte 
dat wat eeuwig, altijd nieuw, en heel is. 

In deze ongehinderde realisatie, 
straalt de hoogste Werkelijkheid bewust 
in alle dingen, als alle dingen, en boven alle dingen uit. 
Door ongehinderd te stralen doordringt zij 
   het hele universum. 
En in het doordringen vanhet hele universum, 
kent zij zichzelf als Zelf.
(Adyashanti)

zondag 17 juli 2016

Schaal en zwaard


Emile Verhaeren

Emile Verhaeren - Sint-Amands

Een stromende rivier

De rivier met al haar macht, kracht en schoonheid kan alleen zijn wat ze is, 
omdat ze verbonden is met haar bron, die de stuwende kracht is, 
die de stroom van de rivier veroorzaakt. 
Wij als mens hebben een soortgelijke verhouding met onze bron - de 'Spirit'. 
We kunnen zonder de bron niet in leven blijven. 
Onze bron houdt niet op ons kracht te geven 
om onze rivier te verbreden en buiten onze oevers te treden. 
Geen oever is te hoog voor onze stuwende kracht. 

Als wij het contact verbreken met onze bron, 
veranderen we onherroepelijk in stilstaand, troebel water. 
We kunnen het ons niet permitteren om onze stroom 
te verontreinigen met negatieve gedachten. 
Het vitale leven zou daardoor uit onze stroom verdwijnen. 
Ons water zou zodanig verontreinigd raken, 
dat de rivier droog komt te staan. 

De stroom van liefde, die wij tot onze beschikking hebben, 
heeft de mogelijkheid alles te overspoelen wat op haar weg komt. 
Niets is bestand tegen haar kracht. 
Alles is mogelijk als we de bron van onze stroom erkennen. 
Onze stroom heeft liefde als haar begin 
en is eindeloos in haar beweging. 

---------------------------------------------

De energie van liefde, waaruit 
ik ben geboren, geeft mij de 
stuwende kracht om mijn 
horizon te verbreden. 
De stroom van liefde, die ik tot 
mijn beschikking heb, is ontdaan van 
alle besmetting. 

Als mijn levenswater troebel wordt 
heb ik de plicht het te reinigen. 
Ik besluit nu dat mijn stroom van 
liefde helder en krachtig is. 
Ik zal mijn bron in niets belemmeren 
haar kracht ten volle aan 
mij te geven.

Ik ontvang met blijdschap haar vitale 
energie en laat haar met vreugde 
onbelemmerd door mij heen stromen om 
aan haar natuur te voldoen. 
Ik ervaar mijn stroom van liefde 
met dankbaarheid voor mijn mogelijkheden.

                                                  En zo is het.
(Corrie van Loon)

woensdag 6 juli 2016

Kamperfoelie - VI


Vijvertje - III


Zin en nut

Twee onuitroeibare begrippen in ons leven zijn zin en nut. 
Wat is de zin van het leven? 
Wat is het nut van alles? 
De woorden 'zinloos' en 'nutteloos' hebben op de een 
of andere manier een negatieve betekenis gekregen. 
Dat is opmerkelijk, want dat dingen werkelijk zin of nut 
zouden kunnen hebben, hebben we zelf verzonnen. 

Wat betekenen deze twee begrippen eigenlijk precies? 
In één woord: beoordeling. 
We maken iets mee, evalueren dat aan het eind, 
en komen tot de conclusie dat het zin heeft gehad of niet. 
Zijn we er beter van geworden, dan had het zin. 
Zijn we er slechter van geworden, dan was het nutteloos. 
Dat heeft dus alles te maken met de ideeën 
die we hebben over wie of wat we zijn. 

Als we denken dat we iets zijn dat 
beter of slechter kan worden,  
dan bestaat er inderdaad zin en nut. 
Beter en slechter betekent verandering, dualiteit. 
En omdat wij het onveranderlijke beginsel zijn 
waarin alle veranderingen worden waargenomen, 
zijn we dus ook niet onderhevig 
aan begrippen als nut en zin. 

Betekent dit dat we nooit meer iets gaan 
ondernemen omdat het geen zin of nut heeft? 
Ja, dat betekent het. 
In plaats vab iets te gaan ondernemen 
zien we alles spontaan gebeuren. 
Of stilte. 
(Jan Koehoorn)

zondag 26 juni 2016

Vetplant


Kleurtapijt


Spirituele oefening

Iedereen hier is Absolute Werkelijkheid,
Puur Gewaarzijn.
Dat is je ware natuur.
Nu op dit moment, niet ergens in de toekomst.
Niet als je verlicht wordt.
Niet als je naar de antwoorden zoekt.
Maar precies op dit moment.
Dit is wat je bent.

Waarom accepteer je het niet?
Als je over jezelf nadenkt,
denk je dan dat je een nietig menselijk wezen bent
dat moet zwoegen voor zijn bestaan
en vechten om te overleven?
Zolang je dat gelooft,
zal het zo ook zijn voor jou.
Maar zodra je de waarheid
omtrent jezelf accepteert,
dat je verrukkelijk bent,
Goddelijk Sat-Chit-Ananda,
ben je vrij.
Je moet het gewoon accepteren.

Er zijn geen rituelen waar je doorheen moet.
Er zijn geen gebeden die je dient op te zeggen.
Je moet gewoon ontwaken voor je ware natuur,
Puur Gewaarzijn,
Nirvana,
Zaligheid,
Bewustzijn.
Dat is wat je bent, nu op dit moment.

(Robert Adams)

vrijdag 17 juni 2016

Zeegezicht - LXII


Aronskelk - V


In memoriam

Ik ben niet onderworpen aan ruimte, daarom ken ik geen 'waar',
   Ik ben niet onderworpen aan tijd, daarom ken ik geen 'wanneer',
   Wat ruimte en tijd zijn ben Ik, en niets eindigs behoort mij toe. 

Nergens zijnde ben Ik overal, overal zijnde ben ik nergens, 
   Want ik ben noch ergens, noch nergens, 
   Niet binnen of buiten iets of niets, 
   Niet boven of onder, voor of achter, links of rechts van iets of niets. 

Ik hoor niet tot wat waarneembaar of kenbaar is, 
   Aangezien waarnemen en kennen is wat Ik ben, 
Ik ben niet voorbij hierheen of daarheen, erbinnen of erbuiten, 
   Want ook dat is wat Ik ben. 

Ik besta niet in ruimte, ik ben niet ontwikkeld in tijd;
   Dit zijn alle manifestaties; dit zijn alle ideeën en beelden van wat Ik ben, 
   Want het is mijn afwezigheid, mijn absolute afwezigheid, 
   waardoor beelden gevormd kunnen worden. 

Ik ben alomtegenwoordig, als afwezigheid en aanwezigheid beide, 
   Aangezien Ik, als Ik, 
  Noch aanwezig noch afwezig ben. 
  Ik kan nooit gekend worden als een object in de geest, 
  Want Ik ben wat kent, en zelfs 'geest' is mijn object.
(Wei Wu Wei - Terence Gray)


donderdag 9 juni 2016

Chrysanten - II


Klaprozen - v


Een schrijn is mijn hart

Een schrijn is mijn hart 
met gordijnen omzoomd, 
enkel aan jouw liefde gewijd. 
Een spiegel is mijn oog 
met je gezicht als enig spiegelbeeld. 
Mijn hoofd is fier en buigt voor niets 
in deze of gene wereld. 
Toch hangt mijn nek neer 
onder de last van jouw genade. 

Jij denkt wellicht aan hemel en paradijs, 
maar ik denk aan de rijzige gestalte van de geliefde. 
Denk wat je wilt. 
Als verlangen zich nestelt in de geest 
vliegt het uit met de geur van het nest. 

Het zal niemand verbazen: 
mijn jas is gescheurd, mijn rok besmeurd. 
Toch getuigt de hele wereld van jouw reinheid 
als met één stem. 
Wie ben ik om dit heiligdom te betreden 
waar de adem van de morgenstond de wacht houdt 
bij het gordijn van de deur van jouw heerlijkheid? 
Moge de pupil van mijn oog jou nooit vergeten 
want hier maakte jij je kluizenaarscel. 
Elke nieuwe bloem die het dek komt sieren 
haalt haar geur en kleur uit een gesprek met jou. 
Ooit was Romeo aan de beurt, 
nu mag ik. 
Ieder heeft slechts een paar dagen de tijd. 
Het koninkrijk van liefde, het genot van de vreugd, 
al wat ik bezit is een geschenk, een nobele gave van jou. 

Wat kwaad kan het dan 
als mijn hart en mijn zelf aan jou geofferd zijn? 
Jouw heil is mijn enig doel. 
Hafiz is arm naar uiterlijke schijn, 
maar de voorraadkamers van zijn hart 
zijn tot de nok gevuld 
met de rijkdom van liefde van de Vriend.
(Hafiz)